Wstęp
 
POKÓJ
TOLERANCJA
PRAWDA

SALUTACJE ZE WSZYSTKICH WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA
SZACUNEK DLA ZAKONU
Do wszystkich zainteresowanych:
Pozdrowienia i Szacunek.
Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.
 
Litery O.T.O. oznaczają Ordo Templi Orientis, Zakon Wschodnich Templariuszy bądź Zakon Świątyni Wschodu. O.T.O. jest oddane najwyższemu celowi, jakim jest zabezpieczenie i poszerzanie Wolności Jednostki w Świetle, Mądrości, Zrozumieniu, Wiedzy i Mocy. Można tego dokonać dzięki takim cechom, jak Piękno, Odwaga i Inteligencja, które stanowią Podstawę Uniwersalnego Braterstwa. O.T.O. sympatyzuje z tradycyjnymi ideałami wolnomularstwa i jest pierwszym staroeonicznym Zakonem, który zaakceptował Księgę Prawa.
 
Wielu aspirantów pragnących podjąć się Wielkiego Dzieła posiada szczerą chęć do pozyskania informacji, porady i przyjaźni; wielu z nich pragnie pomagać innym i służyć ludzkości. To właśnie takich aspirantów zaprasza się do uczestnictwa w pracach O.T.O.
 
Struktura O.T.O., podobnie jak wolnej masonerii oraz starożytnych szkół misteriów, opiera się na ustrukturalizowanym ciągu inicjacji na poszczególne Stopnie. W trakcie inicjacji O.T.O. wykorzystuje alegorię i symbolikę, aby instruować kandydata co do ostatecznych misteriów Egzystencji, a co za tym idzie, asystować w odkrywaniu jego prawdziwej Natury. Wszystkie kobiety i mężczyźni, którzy są pełnoletni, wolni, o nienaruszonej reputacji, posiadają nieodwołalne prawo do osiągnięcia wstępnych Stopni O.T.O.
 
W strukturze O.T.O. znajduje się także Ecclesia Gnostica Catholica, którego głównym rytem jest Liber XV, czyli Msza Gnostycka.
 
Poza udzielaniem oficjalnych instrukcji i celebracji Mszy Gnostyckiej, wiele regionalnych Lóż, Oaz i Obozów oferuje dla swych członków dodatkowe zajęcia, seminaria i studia.
 
O.T.O. posiada aktywne ciała na całym świecie i wydaje periodyki w wielu językach.
 
Miłość jest prawem, miłość podług woli.
 
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2018