system

blake

 

Program O.T.O. został stworzony w oparciu o główny manifest thelemy, Księgę Prawa, według której każdy człowiek jest wyjątkową, piękną i promienistą gwiazdą. Główne zadanie każdej gwiazdy polega na zrozumieniu swojej „orbity” – odkryciu Prawdziwej Woli, czyli życiowego powołania. Nasza wyjątkowa Wola skrywa się za maską społecznych i kulturalnych konstruktów, fałszywych idei, zwodniczych pragnień, ignorancji i wdruków.

Aby doświadczyć pełni życia – życia przepełnionego poczuciem celu, radością i wolnością – musimy odkryć Wolę i pracować w kierunku jej urzeczywistnienia, któremu będzie towarzyszyć skupienie na celu, obiektywność i wewnętrzny spokój.

Pierwszy krok do odkrycia Woli wiąże się ze szczerym zadaniem sobie kilku pytań: Skąd przybywam? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Każdy aspirant musi odpowiedzieć na nie indywidualnie. O.T.O. może jedynie asystować i dostarczać metod pozwalających na odkrycie odpowiedzi. To właśnie w tym celu umożliwia się aspirantowi doświadczenie serii inicjacji w tak zwanej triadzie Człowieka Ziemi. Inicjacje te mają postać dramatycznych rytuałów, w których przyglądamy się najbardziej kluczowym momentom egzystencji – narodzinom, życiu i śmierci. W ich trakcie – za pomocą symboli i alegorii – przekazywane są lekcje introspekcji oraz „oświeconej etyki”. Etyka ta opiera się na rozwijaniu takich cech, jak niezależność, odwaga, samokontrola, bezstronność i sceptycyzm.

Inicjacje wiążą się z uzyskiwaniem stopni, które są drogowskazami pozwalającymi łatwiej nawigować w podróży odkrywania samego siebie. Stopnie O.T.O. mają na celu uszlachetnić charakter aspiranta i w tym kontekście przypominają alchemiczny proces przemiany pierwotnej materii w czyste złoto. Ich nazwy wywodzą się z tradycji różokrzyżowych i wolnomularskich, i jakkolwiek wydają się patetyczne, to właściwie oddają cechy charakteru aspirantów, którzy je uzyskali.

Zrozumienie nauk i gorliwość w propagowaniu pryncypiów O.T.O. stanowią niezbędne wymogi, by otrzymać zaproszenie na dalsze stopnie w triadach Kochanka i Eremity.

Piąty stopień wiąże się z urzeczywistnieniem nauk Królewskiej Sztuki i jest naturalnym końcem rozwoju większości członków O.T.O. Aspirant doświadcza zewnętrznej i wewnętrznej harmonii, piękna i radości. Uzyskuje wgląd, mądrość i równowagę, którą w doczesnym świecie osiągają nieliczni. Dzięki tym cechom zarządza właściwie swoim życiem i postrzega je jako Prawdziwy Sakrament.

Przejście na kolejne stopnie wiąże się z bardziej zaawansowanym treningiem i wymaga poważnego zaangażowania i wyrzeczenia. Aspirant może otrzymać magiczne instrukcje, które czynią go prawdziwym adeptem i mistrzem swego życia, jedynie dzięki wstąpieniu na drogę służby na rzecz innych ludzi.

 

 

Stopnie i Szczeble O.T.O.

Trzecia Triada, czyli Triada Człowieka Ziemi

Minerval
Mężczyzna i Brat, Kobieta i Siostra
II° Mag
III° Mistrz i Mag
IV° Perfekcyjny Mag i Kompanion Świętego Królewskiego Łuku Enocha
Perfekcyjnie Inicjowany czyli Książę Jerozolimy (P.·.I.·.)

Poza Triadami:

Rycerz Wschodu i Zachodu

 

Druga Triada, czyli Triada Kochanka

Suwerenny Książę Różokrzyża oraz Książę Pelikana i Orła
Książę Czerwonego Orła, Członek Senatu Rycerzy
Hermetycznych Filozofów
VI° Znamienny Rycerz (Templariusz) Zakonu Kadosz i Kompanion Świętego Graala
Wielki Inkwizytor, Członek Wielkiego Trybunału
Książę Królewskiego Sekretu
VII° Wielce Znamienity Suwerenny Wielki Inspektor Generalny, Członek Najwyższego Wielkiego Kolegium
Magus Światła i Biskup Ecclesia Gnostica Catholica
Wielki Mistrz Światła, Inspektor Rytów i Stopni

Pierwsza Triada, czyli Triada Eremity

VIII° Perfekcyjny Pontyfik Iluminatów
Epopt Iluminatów
IX° Inicjowany w Sanktuarium Gnozy
Rex Summus Sanctissimus
XI° Stopień techniczny i nie ma związku z ogólnym planem Zakonu
XII° Brat Przełożony, Zewnętrzny Przywódca Zakon