Misja

 

Celem O.T.O. jest promowanie filozofii thelemy, ze szczególnym naciskiem na kultywowanie indywidualnej wolności, dyscypliny i samopoznania oraz tworzenie uniwersalnego braterstwa.

Braterstwo to jest oparte w dużej mierze na zasadach przedstawionych w pismach Aleistera Crowleya i innych historycznych przywódców O.T.O.

O.T.O. dokłada starań, by zapewnić swoim członkom zaplecze edukacyjne w naukach hermetycznych, oraz daje możliwość twórczej ekspresji i rozwoju wspólnych relacji społecznych i zawodowych. Tworzy także platformę akademicką i kulturalną, dzięki którym – między innymi poprzez organizowanie konferencji i wystaw oraz wydawanie publikacji – ma miejsce pogłębiona eksploracja filozofii thelemy i jej propagowanie.

Od członków wymagamy szczerości, współpracy, wzajemnej pomocy i działania w dobrej wierze. W naszej społeczności cenimy gościnność i promujemy pokój, tolerancję oraz prawdę. Sprzeciwiamy się tyranii, uciskowi i zabobonowi.

Wspieramy harmonijne i konstruktywne relacje z różnymi grupami oraz społeczeństwem, w którym funkcjonujemy na co dzień.