Księga Prawa

liber-legis

LIBER
AL vel
LEGIS

SUB FIGURA
CCXX

JAK PRZEKAZANO JĄ PRZEZ

XCIII = 418
DLA
DCLXVI

Rozdział I

 1. Had! Manifestacja Nuit.

 2. Odsłonięcie kompanii niebios.

 3. Każdy mężczyzna i każda kobieta to gwiazda.

 4. Każda liczba jest nieskończona; nie ma różnicy.

 5. Pomóż mi, o wojowniczy władco Teb, w mym odsłonięciu przed Dziećmi ludzi!

 6. Bądź Haditem, mym sekretnym centrum, moim sercem & moim językiem!

 7. Zważaj! oto co objawia Aiwass, posłaniec Hoor-paar-kraata.

 8. Khabs jest w Khu, nie Khu w Khabs.

 9. Czcijcie zatem Khabs i zważajcie na me światło rozlane nad wami!

 10. Niech mych sług będzie niewielu & w ukryciu; rządzić będą wieloma & znanymi.

 11. Głupcami są ci, których adorują ludzie; zarówno ich Bogowie, & ich ludzie są głupcami.

 12. Podążajcie naprzód pod gwiazdami, o dzieci, & przepełnijcie się miłością!

 13. Jestem ponad wami i w was. Moja ekstaza jest waszą. Moją radością jest ujrzeć waszą radość.

 14. Powyżej drogocenna lazurowa
  Nuit - naga wspaniałość -
  Pochyla się w ekstazie, aby pocałować
  Hadita sekretną doskonałość.
  Uskrzydlona kula i niebo gwiazdami usiane,
  O Ankh-af-na-khonsu, one są mi dane!

 1. Wiedzcie teraz, że wybrany kapłan & apostoł bezkresnej przestrzeni jest księciem-kapłanem Bestią, a jego kobiecie, zwanej Szkarłatną Kobietą, cała moc jest dana. Zbiorą oni me dzieci w swej owczarni; chwałę gwiazd zaniosą ku sercom ludzi.

 2. Albowiem on jest zawsze słońcem, a ona księżycem, lecz jemu dany jest uskrzydlony sekretny płomień, a jej schylające się światło gwiazd.

 3. Lecz wy nie jesteście aż tak wybrani.

 4. Płoń na ich czołach, o wspaniały wężu!

 5. O lazurem spowita kobieto, pochyl się ku nim!

 6. Klucz do rytuałów znajduje się w tajemnym słowie, które mu podałam.

 7. Dla Boga & Czciciela jestem niczym; nie widzą mnie. Są jak na ziemi; ja jestem niebem i nie ma innego Boga poza mną oraz mym panem, Haditem.

 8. A zatem teraz znacie mnie pod imieniem Nuit, a on pod sekretnym imieniem, które mu podam, kiedy w końcu mnie pozna. Jako że jestem Bezkresną Przestrzenią i Bezkresnymi Gwiazdami, czyńcie takoż w ten sposób. Nie wiążcie niczego! nie czyńcie różnicy pośród was, pomiędzy jakąkolwiek jedną & jakąkolwiek inną rzeczą, albowiem przez to pojawia się ból.

 9. Lecz niechaj panem wszystkiego będzie ten, kto znajdzie w tym korzyść!

 10. Jestem Nuit, a moim słowem jest sześć i pięćdziesiąt.

 11. Podziel, dodaj, pomnóż i pojmij.

 12. Wtenczas rzekł prorok i niewolnik pięknej: Kim jestem i co będzie znakiem? Odpowiedziała mu, pochylający się, migotliwy płomień błękitu, wszechdotykający, wszechprzenikający, ze swymi wspaniałymi dłońmi opartymi o czarną ziemię & ze swym zwinnym ciałem w łuk wygiętym dla miłości, i ze swymi delikatnymi stopami, nieraniącymi małych kwiatów: Ty wiesz! A znakiem będzie moja ekstaza, świadomość ciągłości istnienia, wszechobecność mego ciała.

 13. Wtedy to kapłan odpowiedział i przemówił do Królowej Przestrzeni, całując jej rozkoszne brwi, a rosa jej światła skąpała całe ciało jego w słodko woniejącym perfumie potu: O Nuit, trwałości Niebios, niech ludzie mówią o Tobie nie jako o jednej, ale jako o Nikim, i niech nie mówią o tobie wcale, gdyż tyś trwałością!

 14. Nikim, westchnęło światło, nikłe & bajeczne, z gwiazd, oraz dwoma.

 15. Albowiem jestem podzielona na rzecz miłości, dla szansy połączenia.

 16. Oto stworzenie świata, gdzie ból podziału jest niczym, a radość rozkładu wszystkim.

 17. Na głupców i ich nieszczęścia nie zważaj w ogóle! Niewiele czują; to, co istnieje, równoważone jest przez wątpliwe radości, lecz wy jesteście mymi wybrańcami.

 18. Słuchajcie mego proroka! przechodźcie próby mej wiedzy! szukajcie tylko mnie! Wtedy radości mej miłości uwolnią was z wszelkiego bólu. Tak jest: przysięgam na sklepienie mego ciała, moje święte serce i język; na wszystko, co mogę dać, na wszystko, czego od was wszystkich pożądam.

 19. Potem kapłan popadł w głęboki trans lub omdlenie & rzekł Królowej Niebios: Spisz nam próby; spisz nam rytuały; spisz nam prawo!

 20. Lecz ona odrzekła: prób nie spiszę; rytuały będą na poły znane, na poły skryte; Prawo jest dla wszystkich.

 21. To, co teraz spisujesz, jest potrójną księgą Prawa.

 22. Mój skryba, Ankh-af-na-khonsu, kapłan książąt, nie zmieni ni jednej litery w tej księdze, lecz żeby nie nastało szaleństwo, skomentuje ją dzięki mądrości Ra-Hoor-Khu-ita.

 23. Także mantry i zaklęcia; obeah i wanga; dzieło różdżki i dzieło miecza; tego będzie się uczył i nauczał.

 24. Musi nauczać, lecz ma prawo ustanawiać surowe próby.

 25. Słowem Prawa jest Θελημα.

 26. Kto nazywa nas Thelemitami, nie czyni źle, jeśli przyjrzy się dokładnie słowu, albowiem są w nim Trzy Stopnie - Eremity, Kochanka i człowieka Ziemi. Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.

 27. Słowem Grzechu jest Ograniczenie. O człeku! nie odmawiaj swej żonie, jeśli jej wola! O kochanku, jeśli taka twoja wola, odstąp! Prócz miłości nie ma innej więzi, która może zjednoczyć podzielone; wszystko inne jest przekleństwem. Przeklęte! Przeklęte niech będzie na eony! Piekło.

 28. Niechaj stan wielości będzie ograniczony i wstrętny. Takoż i ty cały nie masz żadnego prawa poza czynieniem swej woli.

 29. Czyń tak, a nikt nie powie nie.

 30. Albowiem czysta wola, nieukojona celem, wolna od żądzy wyniku, jest na każdy sposób doskonała.

 31. Doskonałe i Doskonałe są jednym Doskonałym, a nie dwoma; nie, są niczym!

 32. Nic jest tajemnym kluczem tego prawa. Żydzi nazywają je sześćdziesiąt jeden; ja zwę to osiem, osiemdziesiąt, czterysta & osiemnaście.

 33. Lecz oni mają połowę: zjednocz wszystko za pomocą swej sztuki w taki sposób, aby zniknęło.

 34. Mój prorok jest głupcem ze swym jeden, jeden, jeden; czyż nie są oni Wołem i nikim według Księgi?

 35. Zniesione są wszystkie Rytuały, wszystkie próby, wszystkie słowa i znaki. Ra-Hoor-Khuit zajął swe miejsce na Wschodzie podczas Ekwinokcjum Bogów i niech Asar będzie z Isą, którzy także są jednym. Lecz oni nie pochodzą ode mnie. Niech Asar będzie czcicielem, Isa niech cierpi; Hoor w swym sekretnym imieniu i chwale jest inicjującym Panem.

 36. Oto czas, aby powiedzieć słowo o zadaniu Hierofanta. Zważaj! istnieją trzy próby w jednej i mogą być dane na trzy sposoby. Tłum musi przejść przez ogień, niech delikatni zostaną sprawdzeni w intelekcie, a wyniośli i wybrani w sposób najwyższy. Takoż macie gwiazdę & gwiazdę, system & system; niech nikt nie pozna dobrze drugiego!

 37. Istnieją cztery bramy do jednego pałacu; jego podłoga jest ze srebra i złota; są tam lapis lazuli & jaspis, i wszystkie rzadkie zapachy; jaśmin & róża, i godła śmierci. Niechaj wstąpi on w owe bramy po kolei lub we wszystkie na raz i niech stanie na podłodze pałacu. Czyż nie przepadnie? Amn. Ho! wojowniku, czyż twój sługa nie przepadnie? Lecz są sposoby i sposoby. Bądźcie zatem powabni: przywdziewajcie wspaniałe stroje; spożywajcie bogate jadła i pijcie słodkie wina i wina, co się pienią! Przepełnijcie się także wolą miłości, jeśli taka wasza wola, kiedy, gdzie i z kim chcecie! Lecz zawsze ku mej chwale.

 38. Jeśli nie będzie to prawidłowe; jeśli pomieszacie odstępy, mówiąc: Są jednym, lub mówiąc: Jest ich wiele; jeśli rytuał nie będzie zawsze na mą cześć, wtedy to oczekujcie strasznych sądów Ra Hoor Khuita!

 39. To odnowi świat, mały świat, mą siostrę, mój język & serce moje, ku którym ślę ów pocałunek. O skrybo i proroku, choć tyś spośród książąt, nie uspokoi cię to, ni nie uwolni, lecz ekstaza twoją będzie i radość ziemi; zawsze Ku mej chwale! Ku mej chwale!

 40. Nie zmieniaj więcej niźli o styl litery, lecz zważaj! ty, o proroku, nie dostrzeżesz wszystkich ukrytych tu tajemnic.

 41. Dziecię twych trzewi, on je dostrzeże.

 42. Nie spodziewaj się go ze Wschodu ni z Zachodu, gdyż z niespodziewanego domu przybędzie to dziecię. Om! Wszystkie słowa są święte, wszyscy prorocy prawdziwi, zważ tylko, iż oni niewiele rozumieją; rozwiąż pierwszą połowę równania, drugą pozostaw nienaruszoną. Masz to wszystko w jasnym świetle, a niektórzy, choć nie wszyscy, w mroku.

 43. Przyzywaj mnie pod gwiazdami! Miłość jest prawem, miłość podług woli. Niech głupcy nie pojmą opacznie miłości, albowiem jest miłość i miłość. Jest gołębica i jest wąż. Wybierzcie dobrze! On, mój prorok, wybrał, znając prawo fortecy i wielkie misterium Domu Boga. Wszystkie stare litery mej Księgi są prawidłowe, lecz צ nie jest Gwiazdą. To także jest sekret; mój prorok objawi go mędrcom.

 44. Na ziemi przynoszę niewyobrażalne radości, nie wiarę, lecz pewność za życia i w chwili śmierci, niewypowiedziany pokój, spoczynek, ekstazę; niczego nie wymagam w ofierze.

 45. Me kadzidło jest z żywicznych drzew & gum i nie ma weń krwi, bowiem me włosy są drzewami Wieczności.

 46. Moją liczbą jest 11, jako i wszystkich, którzy są spośród nas. Pięcioramienna Gwiazda z Kręgiem w środku, & Krąg jest czerwony. Dla ślepców moją barwą jest czerń, lecz ci, którzy widzą, postrzegają błękit & złoto. Mam także tajemną chwałę dla tych, którzy mnie kochają.

 47. A kochać mnie jest lepsze niźli wszystko inne. Jeśli wkrótce na pustyni, pod gwiazdami nocy zapalisz przede mną kadzidło, inwokując mnie z czystym sercem i Węża płomieniem wewnątrz, wówczas niewiele trzeba, byś ułożył się w mym łonie. Za jeden pocałunek będziesz w stanie oddać wszystko; lecz ten, kto daje jedną cząstkę pyłu, w tej godzinie utraci wszystko. Zbierzecie dobra, obfitość kobiet i przyprawy i będziecie nosić bogate klejnoty; przewyższycie narody ziemi w chwale & dumie, lecz zawsze w miłości do mnie, i przybędziecie ku mej radości. Przepełnię cię gorliwością, byś przyszedł przede mnie w jednej szacie, okryty bogatym nakryciem głowy. Kocham cię! Tęsknię za tobą! Blada lub purpurowa, okryta bądź lubieżna, ja, która wszystką przyjemnością i purpurą, i pijana najgłębszym zmysłem, pragnę cię. Przywdziej skrzydła, przebudź zwiniętą w sobie chwałę i przybądź do mnie!

 48. Na wszystkich mych spotkaniach z tobą przemówi kapłanka, a jej oczy zapłoną pragnieniem, gdy stanie obnażona i radująca się w mej sekretnej świątyni - Ku mej chwale! Ku mej chwale! wzywa płomień serc wszystkich w jej miłosnym zaśpiewie.

 49. Nuć dla mnie zachwycającą pieśń miłości, spalaj dla mnie pachnidła! Noś dla mnie klejnoty! Pij za mnie, gdyż kocham cię! Kocham!

 50. Jestem odzianą w błękit córką Zachodu Słońca; jestem nagą wspaniałością lubieżnego nocnego nieba.

 51. Do mnie! Do mnie!

 52. Manifestacja Nuit jest u kresu.

Rozdział II

 1. Nu! ukrycie Hadita.

 2. Chodźcie! wy wszyscy, i nauczcie się sekretu, który nie został jeszcze objawiony. Ja, Hadit, jestem dopełnieniem Nu, mej małżonki. Nie jestem rozciągnięty w przestrzeni, a imieniem mego Domu jest Khabs.

 3. W kuli wszędzie jestem środkiem, a ona obwodem, którego nie można znaleźć.

 4. Jednak to ona będzie poznana, & ja nigdy.

 5. Zważaj! rytuały starych czasów są czarne. Niech prorok odrzuci te złe, a dobre niech oczyści! Wówczas Wiedza ta rozwinie się prawidłowo.

 6. Jestem płomieniem, który płonie w każdym sercu człowieka i w rdzeniu każdej gwiazdy. Jestem życiem i dawcą Życia, dlatego poznać mnie, to poznać śmierć.

 7. Jestem Magiem i Egzorcystą. Jestem osią koła i sześcianem w kręgu. "Przyjdź ku mnie" jest głupstwem, albowiem to ja przychodzę.

 8. Kto czcił Heru-pa-kraata, czcił mnie; źle, gdyż ja jestem czcicielem.

 9. Pamiętajcie wszyscy, że egzystencja jest czystą radością; że wszystkie smutki są jeno jako cienie; odchodzą & są spełnione, lecz jest to, co pozostaje.

 10. O proroku! źle czynisz, pragnąc nauczyć się tego pisma.

 11. Widzę ciebie nienawidzącego rękę & pióro, lecz jestem silniejszy.

 12. Dzięki mnie w Tobie, którego nie znasz.

 13. dlaczego? Ponieważ tyś był wiedzącym i byłeś mną.

 14. Niech nastąpi teraz zasłonięcie tego sanktuarium; niech światło pochłonie ludzi i pożre ich wraz z ich ślepotą!

 15. Albowiem jestem doskonałym, będąc Nie, a moją liczbą jest dziewięć dla głupców, lecz wśród sprawiedliwych jestem ósemką i jedynką w ósemce: Jest to ważne, gdyż w istocie jestem nikim. Cesarzowa i Król nie pochodzą ode mnie; oto kolejny sekret.

 16. Jestem Cesarzową & Hierofantem, a zatem jedenastką, tak jak ma małżonka jest jedenastką.

 17. Usłyszcie mnie ludzie wzdychający!
  Smutki bólu i żale
  Pozostawione są zmarłym i konającym,
  Tym, którzy znają nie mnie wcale.

 1. Ci są martwi, ci towarzysze; nic nie czują. Nie jesteśmy dla biednych i zasmuconych; naszymi krewnymi są władcy ziemi.

 2. Czy Bóg zamieszka w psie? Nie! lecz najwyżsi są spośród nas. Będą się radować, nasi wybrańcy; ten, kto się smuci, nie pochodzi od nas.

 3. Piękno i siła, radosny śmiech i rozkoszne osłabienie, moc i ogień, oto co pochodzi od nas.

 4. Nie mamy nic wspólnego z wygnańcami i niezdolnymi, niech sczezną w swym nieszczęściu. Nic nie czują. Współczucie stanowi ułomność królów; zadepcz nieszczęśliwych & słabych; oto prawo silnych; oto nasze prawo i radość świata. Nie rozmyślaj, o królu, nad tym kłamstwem: Iż Ty Musisz Umrzeć; zaprawdę, nie umrzesz, lecz żyć będziesz. Niech teraz zostanie to pojęte: Jeśli ciało Króla ulegnie rozkładowi, on pozostanie na wieki w czystej ekstazie. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła & Wzrok, Światło; one są dla sług Gwiazdy & Węża.

 5. Jestem Wężem, który daje Wiedzę & Rozkosz, przynosi chwałę i pobudza serca ludzi upojeniem. By mnie czcić, bierzcie wino i dziwne narkotyki, o których opowiem memu prorokowi, & upajajcie się nimi! Nie skrzywdzą was wcale. Jest kłamstwem to szaleństwo przeciwko sobie. Kłamstwem jest okazywanie niewinności. Bądź silny, o człecze! pożądaj, raduj się wszelkimi rzeczami zmysłu i zachwytu i nie obawiaj się, iż jakiś Bóg za to cię odrzuci.

 6. Jestem sam: nie ma Boga tam, gdzie jestem ja.

 7. Zważaj! oto są ważne tajemnice, gdyż mam także i innych przyjaciół, którzy są eremitami. Nie myśl, że znajdziesz ich w lesie lub w górach, lecz w purpurowych łożach, pieszczonych przez wspaniałe bestialskie kobiety o długich kończynach i z ogniem i światłem w oczach, i masą płomiennych włosów nad nimi; tam ich znajdziesz. Ujrzysz, jak władają na czele zwycięskich armii, tam, gdzie wszelka radość milion razy większa niźli ta. Zważaj, by jeden nie wystąpił przeciwko drugiemu, Król przeciwko Królowi! Niechaj jeden kocha drugiego płomiennym sercem; słabych ludzi zdepcz w ognistej namiętności swej dumy, w dniu swego gniewu.

 8. Jesteście przeciwko ludziom. O moi wybrańcy!

 9. Jestem sekretnym Wężem zwiniętym wokół, by się unieść; w mych splotach kryje się radość. Jeśli podniosę głowę, ja i ma Nuit jesteśmy jednym. Jeśli ją schylę i strzyknę jadem, wówczas ziemię przepełnia zachwyt, a ja i ziemia jesteśmy jednym.

 10. Jest we mnie wielkie niebezpieczeństwo, albowiem ten, kto nie zrozumie tych run, wielce zbłądzi. Runie w otchłań zwaną Ponieważ, a tam zginie z psami Rozumu.

 11. Przekleństwo na Ponieważ i jego ród!

 12. Niech Ponieważ będzie przeklęte na wieki!

 13. Jeśli Wola zatrzymuje się i woła Dlaczego, przyzywając Ponieważ, wówczas zatrzymuje się & nic nie czyni.

 14. Jeśli Moc pyta dlaczego, wówczas staje się słabością.

 15. Takoż i rozum jest kłamstwem, albowiem jest czynnik nieskończony & nieznany & wszystkie ich słowa są pokrętne.

 16. Dość Ponieważ! Niech będzie przeklęte niczym pies!

 17. Lecz wy, o moi ludzie, podnieście się & przebudźcie!

 18. Rytuały odprawiajcie należycie, z radością & pięknem!

 19. Istnieją rytuały żywiołów i święta czasu.

 20. Święto pierwszej nocy Proroka i jego Małżonki.

 21. Święto trzech dni spisywania Księgi Prawa.

 22. Święto Tahutiego i dziecięcia Proroka - oto tajemnica, o Proroku!

 23. Święto Najwyższego Rytuału i święto Ekwinokcjum Bogów.

 24. Święto ognia i święto wody; święto życia i większe święto śmierci!

 25. Święto każdego dnia w waszych sercach, w radości mego zachwytu!

 26. Święto każdej nocy ku Nu i przyjemności największej rozkoszy!

 27. Tak! świętujcie! radujcie się! odtąd nie ma lęku! Oto rozkład, i wieczna ekstaza w pocałunkach Nu.

 28. Oto śmierć psom.

 29. Nie podołasz? Zasmuconyś? Jestże lęk w twym sercu?

 30. Gdzie jestem ja, nie zaznasz takich rzeczy!

 31. Żadnej litości nad upadłymi! Nigdy ich nie znałem. Nie jestem dla nich. Nie pocieszam; nienawidzę pocieszanego & pocieszyciela.

 32. Jestem jedynym & zdobywcą. Nie jestem jednym z niewolników, którzy giną. Niech będą przeklęci & martwi! Amen. (To jest o 4: jest i piąty, który jest niewidzialny & w nim jestem niczym dziecię w jaju.)

 33. Błękitem jestem i złotem w świetle mej małżonki, lecz w mych oczach jest czerwony blask, & me błyskotki są purpurowe & zielone.

 34. Purpura poza purpurą: oto światło wyższe niźli oko może dostrzec.

 35. Istnieje zasłona: jest czarna. To zasłona skromnej kobiety, to zasłona smutku & całun śmierci: nie pochodzi ode mnie. Rozerwij to kłamliwe widmo wieków: nie zasłaniaj swych ułomności cnotliwymi słowy, gdyż są one w mojej służbie; czynisz dobrze & wynagrodzę cię tu i w życiu przyszłym.

 36. Nie obawiaj się, o proroku, kiedy wypowiadane są te słowa; nie będziesz się smucił. Zaprawdę jesteś mym wybranym i błogosławione są oczy, w które z radością wejrzałeś. Lecz ukryję cię za maską smutku, i ci, którzy cię ujrzą, pomyślą ze strachem, że upadasz; lecz wywyższę cię.

 37. Nie skorzystają ci, którzy poczną wykrzykiwać swe szaleństwa i mówić, iż nic nie znaczysz. Ujawnisz to i skorzystasz; oni są niewolnikami ponieważ; nie pochodzą ode mnie. Kropki wedle twej woli; litery? nie zmieniaj ni stylu, ni wartości!

 38. Otrzymasz porządek & wartość angielskiego Alfabetu; odkryjesz nowe symbole, by móc je mu przyporządkować.

 39. Precz! szydercy; choć się śmiejecie, na mój honor, długo tak czynić nie będziecie; a wtedy, gdy się zasmucicie, wiedzcie, żem was opuścił.

 40. Ten, kto jest prawy, nadal nim będzie; ten, kto plugawy, plugawym pozostanie.

 41. Tak! nie będzie zmiany; będziecie, jacy jesteście & nikim innym. A zatem królowie ziemi będą Królami na wieki; niewolnicy będą służyć. Nikt nie będzie poniżony lub wywyższony, wszystko jak było. Jednakże moi słudzy są zamaskowani - być może tenże żebrak jest Królem. Król może wybrać swój strój wedle woli, nie ma określonego sprawdzianu, lecz żebrak nie może ukryć ubóstwa.

 42. Zważaj zatem! Kochaj wszystkich, by nie wyrządzić krzywdy ukrytemu Królowi. Tak rzeczesz? Głupcze! Jeśli byłby on Królem, nie mógłbyś go zranić.

 43. Uderzaj zatem mocno & podle i do piekła z nimi, mistrzu!

 44. Jest światło przed twymi oczyma, o proroku, światło niepożądane, najbardziej pociągające.

 45. Jestem wywyższony w twym sercu, a pocałunki gwiazd rzęsiście opadają na twe ciało.

 46. Jesteś wyczerpany lubieżną pełnią wdechu; wydech jest słodszy niźli śmierć, gwałtowniejszy i radośniejszy niźli pieszczota robactwa samego Piekła.

 47. Och! jesteś przemożony: jesteśmy ponad tobą; nasza rozkosz wypełnia cię całego, cześć! cześć! proroku Nu! proroku Had! proroku Ra-Hoor-Khu! Raduj się teraz! przybywaj w naszej chwale & zachwycie! Przybywaj w naszym namiętnym spokoju & spisuj Królom słodkie słowa!

 48. Jam jest Mistrzem; tyś Świętym Wybrańcem.

 49. Pisz & w pisaniu znajdź ekstazę! Działaj & bądź naszą podstawą w działaniu! Drżyj radością życia & śmierci! Ach! Twa śmierć będzie wspaniała. Szczęśliwy ten, kto ją ujrzy. Śmierć ta będzie przypieczętowaniem obietnicy naszej długowiecznej miłości. Chodź! wynieś w górę swe serce & raduj się! Jesteśmy jednością; jesteśmy nicością.

 50. Trwaj! Trwaj! Wytrwaj w swym zachwycie; nie upadaj w omdleniu cudownych pocałunków!

 51. Mocniej! Podnieś się! Unieś swą głowę! nie oddychaj tak głęboko - umrzyj!

 52. Ach! Ach! Cóż czuję? Czyżby słowo było wyczerpane?

 53. Jest pomoc & nadzieja w innych czarach. Mądrość rzecze: bądź silny! Wtenczas udźwigniesz więcej radości. Nie bądź zwierzęciem; uszlachetnij swój zachwyt! Jeśli pijesz, pij wedle ośmiu i dziewięćdziesięciu zasad sztuki; jeśli kochasz, przewyższaj delikatnością, i jeśli cokolwiek czynisz radosnego, niechaj będzie w tym subtelność!

 54. Lecz przewyższaj! przewyższaj!

 55. Walcz zawsze o więcej! i jeśliś prawdziwie mój - a nie wątp w to - i jeśliś zawsze radosny, śmierć jest koroną wszystkiego.

 56. Ach! Ach! Śmierć! Śmierć! Zatęsknisz za śmiercią. O człeku, śmierć jest tobie zakazana.

 57. Długość twej tęsknoty będzie siłą jej chwały. Ten, kto żyje długo & pożąda śmierci, jest Królem nad Królami.

 58. Tak! słuchaj cyfr & słów:

 59. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Cóż to oznacza, o proroku? Nie wiesz, ni się nigdy nie dowiesz. Ktoś nadchodzi, on podąży za tobą, on to wyjaśni. Lecz pamiętaj, o wybrany, aby być mną, aby podążać w miłości ku Nu po usianym gwiazdami niebie; wyjść naprzeciw ludziom, rzec im owo radosne słowo.

 60. O, bądź dumny i potężny pośród ludzi!

 61. Wywyższ się! albowiem pośród ludzi i pośród Bogów nie ma nikogo takiego jak ty! Wywyższ się, o mój proroku, a twoja wielkość przewyższy gwiazdy. Będą czcić twe imię wpisane w kwadrat, mistyczne, cudowne, liczbę człowieka i nazwę twego domostwa 418.

 62. Koniec ukrycia Hadita; błogosławieństwo & cześć prorokowi cudownej Gwiazdy!

Rozdział III

 1. Abrahadabra; nagroda Ra Hoor Khuta.

 2. Oto jest podział prowadzący w kierunku domostwa; oto jest słowo nieznane. Pisownia została zlikwidowana; wszystko nie jest czymś. Zważaj! Stój! Wzbudź czar Ra-Hoor-Khuita!

 3. Niech będzie wpierw zrozumiane, iż jestem bogiem Wojny i Zemsty. Twardo z nimi postąpię.

 4. Wybierzcie wyspę!

 5. Umocnijcie ją!

 6. Nawieźcie nań maszynerię wojenną!

 7. Dam wam wojenną maszynę.

 8. Z nią to uderzycie na ludzi i nikt przed wami nie stanie.

 9. Przyczajcie się! Cofnijcie! Na nich! oto Prawo Bitwy Podboju; tako też mój kult skupiał się będzie wokół tajemnego domu.

 10. Weź samą stelę objawienia; umieść ją w tajemnej świątyni - a świątynia ta znajduje się we właściwym miejscu - & będzie ona na zawsze twą Kiblah. Nie wyblaknie, lecz cudowny kolor będzie doń powracał dzień po dniu. Jako dowód dla świata zamknij ją w szkle.

 11. Będzie to twym jedynym dowodem. Zakazuję sporów. Zdobywaj! To wystarczy. Ułatwię ci abstrukcję ze źle zarządzanego domu w Zwycięskim Mieście. Sam będziesz czcił, o proroku, choć nie będziesz miał na to ochoty. W niebezpieczeństwie się znajdziesz & kłopocie. Ra-Hoor-Khu jest z tobą. Czcij mnie ogniem & krwią; czcij mnie mieczami & włóczniami. Niech stanie przede mną kobieta przepasana mieczem; niech w me imię spływa krew. Zadepcz Pogan, bądź nad nimi, o wojowniku, dam ci na pożarcie ich ciała!

 12. Ofiaruj bydło, małe i wielkie; wpierw jednak dziecko.

 13. Lecz nie teraz.

 14. Ujrzysz tę godzinę, o błogosławiona Bestio i ty Szkarłatna Konkubino jego pragnień!

 15. Będziesz się z tego powodu smucił.

 16. Nie osądzaj zbyt pochopnie, by nie chwytać się obietnic; nie obawiaj się przekleństw. Ty, nawet ty, nie znasz znaczenia tego wszystkiego.

 17. Nie lękaj się wcale; nie lękaj się ni ludzi, ni Losu, ni bogów, ni niczego innego. Nie lękaj się pieniędzy, ni śmiechu ludu głupiego, ni żadnej innej mocy w niebie, na ziemi lub pod nią. Nu jest twym schronieniem, tak jak Hadit twym światłem; a jam jest mocą, siłą, wigorem twych ramion.

 18. Niechaj odrzucone zostanie miłosierdzie: przeklęci ci, którzy się litują! Zabijaj i torturuj; nie oszczędzaj; bądź nad nimi!

 19. Stelę tę nazywają Abominacją Spustoszenia; policz dobrze jej nazwę, & będzie dla ciebie jako 718.

 20. Dlaczego? Ponieważ upadło Ponieważ i znowu go tam nie ma.

 21. Mój wizerunek umieść na Wschodzie; nabędziesz ten, który ci wskażę, szczególny, nie taki, co znasz. Nagle uczynisz to z niezwykłą łatwością.

 22. Inne wizerunki zgromadź wokół mnie, by mnie wspierały; niech wszystkie będą czczone, albowiem wzrosną w swej sile, aby mnie wywyższyć. Jestem widzialnym przedmiotem czci; inni stanowią tajemnicę; są oni dla Bestii & jego Małżonki, i dla tych, którzy zwycięsko przeszli Próbę x. Cóż to jest? Dowiesz się.

 23. Dla aromatu zmieszaj mąkę & miód, & gęste resztki czerwonego wina, potem olejek Abramelina i oliwę z oliwek, następnie wszystko zmiękcz i wygładź bogatą świeżą krwią.

 24. Najlepsza jest krew księżycowa, miesięczna; potem świeża krew dziecięcia lub kapiąca z zastępu niebios; potem wrogów; potem kapłana lub czcicieli; w końcu jakiejś bestii, nieważne jakiej.

 25. To spal. Sporządzisz ciastka & zjesz je ku mej chwale. Mają one i inne użycie; połóż je przede mną i okadź gęsto zapachem swych modłów; staną się pełne żuków i pełzających stworzeń mnie poświęconych.

 26. Te uśmierć, nadając im imiona swych wrogów, & upadną oni przed tobą.

 27. Gdy je zjesz, zrodzą także żądzę & moc żądzy w tobie.

 28. Będziesz także silny na wojnie.

 29. Co więcej, lepiej jest trzymać je długo, albowiem nabrzmieją mą siłą. Wszystko przede mną.

 30. Mój ołtarz wykonany jest z ażurowego mosiądzu; spalaj na nim w srebrze lub złocie!

 31. Z zachodu nadejdzie bogaty człowiek, który obsypie cię złotem.

 32. Ze złota wykuj stal!

 33. Bądź gotów do ucieczki lub uderzenia!

 34. Lecz twe święte miejsce pozostanie nietknięte przez wieki, choć ogniem i mieczem zostanie spalone & zniszczone; stoi tam niewidzialny dom i stać będzie aż do upadku Wielkiego Ekwinokcjum, gdy Hrumachis powstanie i ta, która dzierży podwójną różdżkę, zasiądzie na mym tronie i miejscu. Nowy prorok się pojawi i świeża gorączka z niebios zacznie trawić; inna kobieta żądzę rozbudzi & kult Węża pośród ludzi; inna Boga i bestii dusza w ziemskim kapłanie zacznie się poruszać; inna ofiara grób splami; inny król zajmie się rządami, i nie będzie dłużej błogość niepohamowana spływała na Jastrzębiogłowego mistycznego Pana!

 35. Połowa słowa Heru-ra-ha, zwanego Hoor-pa-kraatem i Ra-Hoor-Khutem.

 36. Rzekł wtenczas prorok Bogu:

 37. Wielbię cię w tej pieśni -

  Jestem Panem władającym w Tebach

  I jam natchnionym mówcą Mentu;

  Dla mnie to odsłania się zasłona nieba,

  Samouśmiercony Ankh-af-na-khonsu,

  Którego słowa są prawdą. Przyzywam w zachwycie

  Obecność Twą, o Ra-Hoor-Khuicie!

  Ostatecznie objawiona jedności!

  Wielbię twego oddechu powiew,

  Przerażający Boże na wysokości,

  Który sprawiasz, iż śmierć i bogowie

  Drżą i boją się -

  Ja, ja wielbię cię!

  Pojaw się na tronie Ra!

  Otwórz drogi Khu!

  Oświetl drogi Ka!

  Khabs przenika na szlaku,

  By mnie podnieciło bądź uspokoiło!

  Om! spraw, by mnie to przepełniło!

 1. A zatem twe światło jest we mnie & jego czerwony płomień jest jako miecz w mym ręku ustanawiający twój ład. Istnieją sekretne drzwi, które stworzę, aby ustanowić twą drogę we wszystkie strony świata (są to adoracje, któreś spisał), albowiem jest powiedziane:

  Światło jest moje; jego promienie mnie trawiące;

  Stworzyłem sekretne drzwi wszakże

  Do Domostwa Ra i Tum prowadzące,

  I Khefry, i Ahathoor także.

  Jestem twym Tebańczykiem, o Mentu,

  Prorokiem Ankh-af-na-Khonsu!

  Poprzez Bes-na-Maut w pierś się biję;

  Poprzez mądrą Ta-Nech czar swój tkam.

  Niechaj Nuit swój gwiezdny splendor odkryje!

  Zaproś mnie do swego Domostwa, bym zamieszkał tam,

  O uskrzydlony wężu światła, Hadicie!

  Pozostań ze mną, Ra-Hoor-Khuicie!

 1. Wszystko to i księga mają opowiadać, jakeś tu przybył, a zachowana na zawsze kopia tego atramentu i papieru - gdyż jest w tym słowo sekretne & nie tylko w języku angielskim - i komentarz twój do owej Księgi Prawa zostaną wspaniale wydrukowane w czerwonym i czarnym atramencie na cudownym ręcznie wykonanym papierze i każdemu mężczyźnie i kobiecie, których napotkasz, choćbyś tylko u nich jadł i pił, będzie to Prawo dane. Otrzymają szansę, by pozostać w błogosławieństwie lub nie; nie ma to znaczenia. Uczyń to szybko!

 2. A dzieło komentarza? Jest proste, a płonący w twym sercu Hadit uczyni twe pióro chyżym i niezawodnym.

 3. W swej Kaabie załóż kancelarię; wszystko musisz wykonać właściwie i w sposób, jakbyś prowadził interes.

 4. Sam będziesz nadzorował próby, oszczędź jeno ślepców. Nie odmawiaj nikomu, albowiem poznasz & zniszczysz zdrajców. Jam jest Ra-Hoor-Khuit i mam moc, by chronić swego sługę. Sukces jest twym dowodem, nie sprzeczaj się, nie nawracaj, nie mów zbyt wiele! Tych, którzy szukają sposobu, by cię uwięzić lub obalić, tych atakuj bez litości czy łaski & zniszcz ich doszczętnie. Niczym nadepnięty wąż obróć się szybko i uderz! Bądź śmiertelniejszy niźli on! Zawlecz ich dusze ku strasznej męce; śmiej się z ich strachu; pluj na nich!

 5. Niech zważa Szkarłatna Kobieta! Jeśli żal, współczucie i delikatność nawiedzą jej serce, jeśli pozostawi me dzieło, by bawić się starymi słodkościami, wtedy pozna mą zemstę. Uśmiercę jej dziecię, osamotnię serce, odrzucę od mężczyzn, jak pokurczona i pogardzana ladacznica będzie pełznąć przez mroczne, mokre ulice i umrze zziębnięta i zagłodzona.

 6. Lecz niech uniesie się dumą! Niech podąża mą drogą! Niech jej dzieło będzie dziełem niegodziwości! Niech zabije swe serce! Niech będzie głośna i cudzołożna! Niech okryje się klejnotami i bogatymi strojami i niech będzie bezwstydna wobec wszystkich mężczyzn!

 7. Wyniosę ją wówczas na szczyty mocy; wtedy to zrodzi dziecię potężniejsze od wszystkich królów ziemi. Przepełnię ją radością; z pomocą mej siły ujrzy & zapragnie wielbić Nu; dostąpi Hadita.

 8. Jestem wojowniczym Panem lat Czterdziestych; lata Osiemdziesiąte kulą się w trwodze przede mną & są poniżane. Przywiodę was do zwycięstwa & radości; w bitwie stanę u waszego boku & radośnie poczniecie uśmiercać. Sukces waszym dowodem, odwaga zbroją; naprzód, naprzód w mej sile, & za nic nie zawrócicie!

 9. Księga ta zostanie przełożona na wszystkie języki, lecz zawsze z oryginałem w piśmie Bestii, gdyż w przypadkowym kształcie liter i ich pozycjach względem siebie ukryte są tajemnice, których Bestia nie przeniknie. Niech nie próbuje, lecz jeden po nim nadejdzie, skąd, nie powiem, on to odkryje Klucz do wszystkiego. Ta linia nakreślona stanowi klucz; ten krąg podzielony na czworo w swym upadku jest także kluczem. I Abrahadabra. Będzie to jego dziecię & to dziwne. Niech nie szuka, gdyż sam może przez to upaść.

 10. Tym sposobem uczyniono tajemnicę liter i przejść pragnę ku świętszemu miejscu.

 11. Jam jest w tajemnym poczwórnym słowie, bluźnierstwie przeciwko wszystkim bogom ludzi.

 12. Przeklinam ich! Przeklinam! Przeklinam!

 13. Mą Jastrzębią głową dziobię oczy Jezusa, gdy wisi na krzyżu.

 14. Trzepoczę skrzydłami w twarz Mahometa & oślepiam go.

 15. Pazurami rozrywam ciało Hindusa i Buddysty, Mongoła i Dina.

 16. Bahlasti! Ompehda! Pluję na wasze pijane kreda.

 17. Niech niepokalana Maria zostanie rozerwana na kole; niech przez nią wszystkie czyste kobiety będą wśród was w całkowitej pogardzie!

 18. Takoż w imię piękna i miłości!

 19. Pogardzajcie także wszystkimi tchórzami, zawodowymi żołnierzami, którzy miast walczyć, bawią się; wszystkimi głupcami pogardzajcie!

 20. Lecz gorliwi i dumni, królewscy i wyniośli, jesteście braćmi!

 21. Jako bracia walczcie!

 22. Nie ma prawa poza Czyń wedle swej woli.

 23. Oto koniec słowa Boga osadzonego na tronie Ra, oświecającego filary duszy.

 24. Mnie oddawajcie cześć! do mnie przychodźcie, przechodząc mękę próby, która jest błogosławieństwem.

 25. Głupiec czyta ową Księgę Prawa i jej komentarz & nie pojmuje.

 26. Niech przejdzie pierwszą próbę, & będzie dla niego niczym srebro.

 27. Druga będzie jako złoto.

 28. Trzecia niczym kamienie szlachetnej wody.

 29. Czwarta niczym ostateczne iskry intymnego ognia.

 30. A jednak wszystkim wyda się to piękne. Wrogowie, którzy temu zaprzeczą, są zwykłymi kłamcami.

 31. Oto sukces.

 32. Jestem Jastrzębiogłowym Panem Ciszy & Siły; ma nemyss spowija nocne błękitne niebo.

 33. Cześć, bliźniaczy wojownicy filarów świata! jako że wasz czas jest bliski.

 34. Jestem Panem Podwójnej Różdżki Mocy, różdżki Siły Kof Nia - lecz ma lewa ręka jest pusta, albowiem skruszyłem Wszechświat & pozostało nic.

 35. Poskładaj arkusze z prawej do lewej i z góry na dół, potem zważaj!

 36. W mym imieniu jest chwała skryta i wspaniała, jak Słońce o północy jest zawsze synem.

 37. Ostatnim ze słów jest Słowo Abrahadabra.

Księga Prawa została Spisana
i Ukryta.
Om. Ha.

Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.Studiowanie tej Księgi jest zakazane.
Mądrze jest zniszczyć jej kopię zaraz po pierwszym przeczytaniu.
Ktokolwiek to lekceważy, czyni to na własne ryzyko i niebezpieczeństwo.
Jedno i drugie jest przeraźliwe.
Ci, którzy omawiają treść Księgi, są unikani niczym źródło zarazy.
Wszystkie kwestie dotyczące Prawa są rozstrzygane jedynie poprzez odwołanie się do mych pism, każdy dla siebie.
Nie ma prawa poza Czyń wedle swej woli.Miłość jest prawem, miłość podług woli.

Kapłan książąt,
ANKH-F-N-KHONSU