E.G.C.

msza-gnostycka

 

System O.T.O. oferuje praktyczną wiedzę pozwalającą uświadomić sobie wyjątkowość naszego życia i patrzeć na nie jak na prawdziwy sakrament. E.G.C., czyli specjalna sekcja wewnątrz O.T.O., tworzy natomiast platformę do kontemplacji nad cudem życia i oddania szacunku siłom, które to życie tworzą.

Główna aktywność E.G.C. polega na celebracji Mszy Gnostyckiej. Rytuał ten czci wzniosłość działania sił wszechświata, lecz nie wprowadza spornych metafizycznych teorii. Nie ma w nim żadnego oświadczenia na temat natury, które mogłoby zostać poddane krytyce przez materialistycznego człowieka nauki.

Msza Gnostycka jest niezwykle złożoną i wielowarstwową ceremonią. Przypomina o naszej pierwotnej tożsamości z witalnymi mocami życia. Stanowi istną symfonię, do której kompozycji przyczyniły się historia, symbolika, sztuka, mistycyzm i magija. Każda celebracja mszy jest wyrazem wieczności przebijającej się przez zasłonę doczesności, jest manifestacją ponadczasowej tajemnicy, w której splata się życie każdego z nas. Podczas Mszy Gnostyckiej nie udziela się zwykłego eucharystycznego sakramentu chleba i wina, lecz sakramentu samej egzystencji, którą jest ekspresja boskości wstępującej w materię, aby ekstatycznie urzeczywistnić swe możliwości.

W trakcie mszy oddajemy cześć generatywnym mocom, dzięki którym powstało Życie. Oddajemy cześć ziemi, na którą opadła rosa Światła. Oddajemy cześć Tajemnicy Tajemnic, wielkiej Zagadce istnienia, która przejmuje nas drżeniem.

Oddawanie owej czci nie ma nic wspólnego z modłami, błaganiem i odbębnianiem religijnych powinności, lecz stanowi poetycką formę ekspresji pierwotnych impulsów. Ekspresji, która prowadzi do czystej, duchowej ekstazy. To nic innego jak chwila refleksji, dzięki której odczuwamy ponowne ustanowienie związku z naszym jestestwem i kosmicznością naszego dziedzictwa.

E.G.C., czyli Ecclesia Gnostica Catholica, to wspólnota (ecclesia) poszukujących doświadczenia gnozy (gnostica), która jest powszechnie (catholica) dostępna dla każdego człowieka, jeśli tylko jej zapragnie.