Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.

Kim jesteś? Czy znasz swój potencjał? Czy wiesz, czego szukasz?

Ordo Templi Orientis (O.T.O.) asystuje każdemu szczeremu aspirantowi w poznaniu odpowiedzi na te pytania. Oferuje trening, dzięki któremu poznajemy siebie, stajemy się świadomi relacji pomiędzy nami a światem, a także rozwijamy swoje dary do granic możliwości.

System O.T.O. skupia się na przekazaniu praktycznej wiedzy, jak wzmacniać i kontrolować namiętności, jak dyscyplinować emocje i intelekt oraz jak rozwijać najwyższe aspiracje. Innymi słowy, jak stać się MISTRZEM swego Życia.

O.T.O. istnieje od ponad stu lat i jest jedną z najbardziej znaczących organizacji w obrębie tak zwanej zachodniej tradycji misteryjnej. Działa oficjalnie w kilkudziesięciu krajach, a od 2008 roku także w Polsce.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.